Only Jesus - Casting Crowns (Official Music Video) www.Muzyka.magisteriumpisma.pl

2 lat temu 40

Only Jesus - Casting Crowns - Only Jesus (Official Music Video)


Tekst piosenki:


Niech to się liczy, zostaw ślad, zbuduj swoją pozycje
Śnij o swoich marzeniach, przede wszystkim podążaj za swoim sercem
Wykreuj siebie, tak aby świat cię pamiętał
Ale wszystko, co może sprzedać pusty świat, to puste sny
Zgubiłem się w kłamstwie, że to zależy ode mnie
Stworzyć imię, które świat pamięta
Ale jedyne imię, które należy zapamiętać, to Jezus

A ja nie chcę zostawić dziedzictwa
Nie obchodzi mnie, czy mnie pamiętają
Tylko Jezus
A ja mam tylko jedno życie
Pozwolę, aby każda sekunda wskazywała na Niego
Tylko Jezus

Wszystkie królestwa zbudowane, wszystkie zdobyte trofea
Kiedy to się powie i zrobi, rozpadnie się w pył
„Bo wszystko to naprawdę ma znaczenie
Czy żyłem prawdą dla tych, których kocham
Czy moje życie było dowodem na to, że jest tylko Jeden
Którego imię będzie trwać wiecznie

Jezus to jedyne imię
Jezus to jedyne imię
Jezus to jedyne imię, które należy zapamiętać
Jezus to jedyne imię
Jezus to jedyne imię
Jezus to jedyne imię, które należy zapamiętać

Nie chcę zostawić dziedzictwa
Nie obchodzi mnie, czy mnie pamiętają
Tylko Jezus
Tylko Jezus

--------------

Lyrics:
Make it count, leave a mark, build a name for yourself
Dream your dreams, chase your heart, above all else
Make a name the world remembers
But all an empty world can sell is empty dreams
I got lost in the lie that it was up to me
To make a name the world remembers
But Jesus is the only name to remember

And I, I don’t want to leave a legacy
I don’t care if they remember me
Only Jesus
And I, I’ve only got one life to live
I’ll let every second point to Him
Only Jesus

All the kingdoms built, all the trophies won
Will crumble into dust when it’s said and done
‘Cause all that really matters
Did I live the truth to the ones I love
Was my life the proof that there is only One
Whose name will last forever

Jesus is the only name
Jesus is the only name
Jesus is the only name to remember
Jesus is the only name
Jesus is the only name
Jesus is the only name to remember

I don’t want to leave a legacy
I don’t care if they remember me
Only Jesus
Only Jesus

słuchaj on-line: https://muzyka.magisteriumpisma.pl/download/_eQd3K2Fxp4/casting-crowns-only-jesus-official-music-video

Piosenki Chrześcijańskie TOP 10  https://muzyka.magisteriumpisma.pl

Czytaj więcej