I AM THEY - Scars (Official Music Video)

2 lat temu 28

Watch the Official Music Video for "Scars" from the album Trial & Triumph!


Scars - Blizny

Obudź się do nowego wschodu słońca
Patrząc wstecz z drugiej strony
Widzę teraz z otwartymi oczami
Najciemniejsza woda i najgłębszy ból
Nie zamieniłbym tego na nic
Ponieważ moje złamanie doprowadziło mnie do Ciebie
A te rany to historia, której będziesz używać

Jestem więc wdzięczny za blizny
Bo bez nich nie poznałbym Twojego serca
I wiem, że zawsze powiedzą, kim jesteś
Więc na zawsze jestem wdzięczny za blizny

Teraz stoję w zaufaniu
Z siłą Twojej wierności
I nie jestem tym, kim byłam wcześniej
Nie, nie muszę się już bać

Jestem więc wdzięczny za blizny
Bo bez nich nie poznałbym Twojego serca
I wiem, że zawsze powiedzą, kim jesteś
Więc na zawsze jestem wdzięczny za blizny

Widzę, widzę
Jak mnie dostarczyłeś
W twoich rękach, w twoich stopach
Znalazłem swoje zwycięstwo

Jestem wdzięczny za Twoje blizny
Bo bez nich nie poznałbym Twojego serca
A moim życiem powiem o tym, kim jesteś
Jestem na zawsze wdzięczny
Jestem wdzięczny za blizny
Bo bez nich nie poznałbym Twojego serca
I wiem, że zawsze powiedzą, kim jesteś
Więc na zawsze jestem wdzięczny za blizny

-----------------------------------------------------------------
Lyrics:
Waking up to a new sunrise
Looking back from the other side
I can see now with open eyes
Darkest water and deepest pain
I wouldn’t trade it for anything
Cause my brokenness brought me to You
And these wounds are a story You’ll use

So I’m thankful for the scars
Cause’ without them I wouldn’t know Your heart
And I know they’ll always tell of who You are
So forever I am thankful for the scars

Now I’m standing in confidence
With the strength of Your faithfulness
And I’m not who I was before
No, I don't have to fear anymore

So I’m thankful for the scars
Cause’ without them I wouldn’t know Your heart
And I know they’ll always tell of who You are
So forever I am thankful for the scars

I can see, I can see
How You delivered me
In Your hands, In Your feet
I found my victory

I’m thankful for Your scars
Cause’ without them I wouldn’t know Your heart
And with my life I’ll tell of who You are
So forever I am thankful for
I’m thankful for the scars
Cause’ without them I wouldn’t know Your heart
And I know they’ll always tell of who You are
So forever I am thankful for the scars

Matthew Armstrong/Matthew Hein/Ethan Hulse/Jon McConnell
(C) 2018 I Am They Publishing (BMI)  Be Essential Songs (BMI)  EGH Music Publishing (BMI) (admin at EssentialMusicPublishing.com).

Connect with I AM THEY!
Instagram: https://IAmThey.lnk.to/instagramID!1
Facebook: https://IAmThey.lnk.to/facebookID!1
Twitter: https://IAmThey.lnk.to/twitterID!1
Website:https://IAmThey.lnk.to/websiteID!1
Email List: https://IAMTHEY.lnk.to/EmailID!1

#IAMTHEY #Scars #TrialandTriumph #Vevo

Czytaj więcej