Casting Crowns - Praise You In This Storm (Live from New York)

2 lat temu 55

#CastingCrowns, #Praise You In This Storm, #Live from New York

Casting Crowns - Praise You In This Storm (Live from New York)

Tekst piosenki:

Byłem już pewien, że Bóg sięgnąłby w dół
I otarłem nasze łzy
Wkroczył i uratował dzień.
Ale jeszcze raz mówię amen
Że wciąż pada
Gdy przetoczy się grzmot
Ledwo słyszę twój szept przez deszcz
jestem z tobą
A gdy spada Twoje miłosierdzie
Unoszę ręce i chwalę
Bóg, który daje i zabiera

Będę cię chwalił w tej burzy
Podniosę ręce
Że jesteś tym, kim jesteś
Nieważne gdzie jestem
I każdą łzę, którą wypłakałam
Trzymasz w dłoni
Nigdy nie opuściłeś mnie
I chociaż moje serce jest rozdarte
Będę cię chwalił w tej burzy

Pamiętam, jak potknąłem się na wietrze
Słyszałeś mój płacz, znowu mnie podniosłeś
Moja siła prawie się skończyła, jak mogę to kontynuować
Jeśli nie mogę cię znaleźć
Gdy przetoczy się grzmot
Ledwo słyszę twój szept przez deszcz
jestem z tobą
A gdy spada Twoje miłosierdzie
Unoszę ręce i chwalę
Bóg, który daje i zabiera

Będę cię chwalił w tej burzy
Podniosę ręce
Że jesteś tym, kim jesteś
Nieważne gdzie jestem
I każdą łzę, którą wypłakałam
Trzymasz w dłoni
Nigdy nie opuściłeś mnie
I chociaż moje serce jest rozdarte
Będę cię chwalił w tej burzy

Podnoszę oczy ku wzgórzom
Skąd pochodzi moja pomoc?
Moja pomoc pochodzi od Pana
Stwórca nieba i ziemi
Podnoszę oczy ku wzgórzom
Skąd pochodzi moja pomoc?
Moja pomoc pochodzi od Pana
Stwórca nieba i ziemi

Będę cię chwalił w tej burzy
Podniosę ręce
Że jesteś tym, kim jesteś
Nieważne gdzie jestem
I każdą łzę, którą wypłakałam
Trzymasz w dłoni
Nigdy nie opuściłeś mnie
I chociaż moje serce jest rozdarte
Będę cię chwalił w tej burzy

I chociaż moje serce jest rozdarte
Będę cię chwalił w tej burzy

Lyrics:

I was sure by now, God you would have reached down
And wiped our tears away,
Stepped in and saved the day.
But once again, I say amen
That it's still raining
As the thunder rolls
I barely hear your whisper through the rain
I'm with you
And as your mercy falls
I raise my hands and praise
The God who gives and takes away

And I'll praise you in this storm
And I will lift my hands
That you are who you are
No matter where I am
And every tear I've cried
You hold in your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise you in this storm

I remember when I stumbled in the wind
You heard my cry you raised me up again
My strength is almost gone how can I carry on
If I can't find you
As the thunder rolls
I barely hear you whisper through the rain
I'm with you
And as your mercy falls
I raise my hands and praise
The God who gives and takes away

And I'll praise you in this storm
And I will lift my hands
That you are who you are
No matter where I am
And every tear I've cried
You hold in your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise you in this storm

I lift my eyes unto the hills
Where does my help come from?
My help comes from the Lord
The maker of heaven and earth
I lift my eyes unto the hills
Where does my help come from?
My help comes from the Lord
The maker of heaven and earth

And I'll praise you in this storm
And I will lift my hands
That you are who you are
No matter where I am
And every tear I've cried
You hold in your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise you in this storm

And though my heart is torn
I will praise you in this storm

#CastingCrowns #PraiseYouInThisStorm #YouTubeSpaceNY

Link do Muzyka Chrześcijańska: www.Muzyka.magisteriumPisma.pl

https://muzyka.magisteriumpisma.pl/download/MgpaULjZOl8/casting-crowns-praise-you-in-this-storm-live-from-youtube-space-new-york

Warto mieć:

Casting Crowns ACOUSTIC SESSIONS 1 CD

Czytaj więcej